Effectief vergaderen en communiceren

Effectief vergaderen, communiceren (en invloed uitoefenen!)

Training voor (leden van) ondernemingsraden

 • Word besluitvaardig
 • Leer hoe je meer voor elkaar krijgt als je effectief overlegt
 • Krijg grip op het besluitvormingsproces in jouw organisatie
 • Leer jouw visie effectief te presenteren.

Een ondernemingsraad kan alleen maar effectief zijn als hij goed communiceert en besluitvaardig is. De training ‘Effectief vergaderen, communiceren en invloed uitoefenen’ geeft je inzicht jouw manier van communiceren. Met onze ‘Invloed-volgens-Zuidema’-test krijg je een eigen profiel van je voorkeursstijl én die van de andere OR-leden. Je ontwikkelt jouw communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Daardoor leer je hoe jouw communicatiestijl en die van de OR kunt aanpassen om meer te bereiken. Met praktische oefeningen leer je effectief en efficiënt te vergaderen.

Kenmerken van de training

 • Dit is een 2-daagse training
 • Combinatie van toepasbare theorie en veel oefenen
 • Je wordt uitgedaagd om jouw vaardigheden in de OR verder te ontwikkelen
 • Je leert als lid én als OR-team.

Elementen van het programma

Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

 • Inzicht krijgen in de communicatiestijl van jou en het OR-team
 • Formuleren van kernboodschappen. ideeën en voorstellen
 • Vergroten van je overtuigingskracht
 • Invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen.

Het resultaat voor jou én je OR-team

Functioneer zelf en als OR-team beter met de opgedane kennis en nieuwe inzichten:

 • Vergader en communiceer effectiever.
 • Met meer overtuigingskracht doelen realiseren.
 • Grip op onderhandelingsprocessen door effectiever te communiceren.
 • Meer invloed door ideeën effectief over te brengen.
 • Invloed op besluiten binnen je organisatie.

Voor wie?

Voor OR-teams én individuele leden.

 • Je wilt als OR-lid of -team effectiever vergaderen en communiceren.
 • Je wilt meer invloedrijk zijn bij het ideeën overbrengen naar je collega’s, bestuur of achterban.
 • Je zoekt manieren om als OR een bijdrage aan besluitvormingsprocessen te leveren.
 • Wil je met de gehele OR gezamenlijk deze training volgen? Dat kan, hij is er bij uitstek geschikt voor! Neem contact met ons op, dan stellen wij de training in overleg met de OR op maat samen.