Functiewaardering

Leer om de functies die in het bedrijf zijn gevormd objectief te waarderen en belonen, voor een stimulans op transparantie en inzetbaarheid

In het kort

 • Systematisch waarderen van verschillende functies
 • Effectiever loopbaanmanagement mogelijk maken
 • Duidelijkheid voor werknemers creëren
 • Beloningsbeslissingen beter onderbouwen

Begrijp het hoe en waarom van het functiewaarderingssysteem

Opzet en invoering (voor HR manager en directie) van functiewaardering

Samenhang met competentiemanagement

Verzamelen van informatie om de goede beslissingen te nemen bij de verschillende gezichtspunten van een waardering.

De rol bij instroom, doorstroom en uitstroom.

De waardering

Interpreteren en beoordelen van functieprofiel

Systematisch beoordelen op verschillende punten

Beloningsbeslissing nemen voor nieuwe functies

Organisatie afstemming

Afwegen van de verschillende beslissingen en interpretaties tussen functieprofielen. Creëren van consistentie tussen verschillende functies op verschillende plaatsen in de organisatie

Voorkomen van verrassingen

Tijdens deze eendaagse training staan management en leidinggeven centraal. Door functies goed te waarderen en een passende beloning te geven, ontstaat een sfeer van vertrouwen en duidelijkheid. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en zullen vaker grotere inspanningen leveren als zij voelen dat de beloning die daar tegenover staat klopt. In de training is daarom veel aandacht voor bedrijfscultuur, verschillende mogelijkheden en goede argumentatie, en gebruik van benchmark informatie om tot de beloningsmaatstaf te komen. 

Kenmerken van de training

 • Als uitgangspunt 2 dagdelen training;
 • Combinatie van bewezen theorie en veel oefenen;
 • Begrip krijgen voor de nut en noodzaak van functiewaardering;
 • Verschillende benadering van systemen die in de praktijk gebruikt worden.

Elementen van het programma

Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Functiewaardering

Hoe beoordeel je functies in het algemeen? En hoe effectief is dat? In deze training leer je inzicht krijgen op de effecten van functiewaardering en hoe dit het beste toe te passen.

Het Zuidema functiewaarderingssysteem (ZFWS)

Je verkent de onderdelen van het ZFWS, de stijlen en beoordelingscriteria, en past deze toe in allerlei praktijkgerichte oefeningen.

Functiewaardering uitoefenen als team

Je gaat leren hoe je het functiewaardering binnen je team zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en wat voor rol jij daarbij speelt.

Het resultaat voor jou: juiste waardering en tevreden medewerkers

Bij deze training verwerf je inzicht in functiewaardering en leer je hoe je op een effectieve manier verschillende functies kunt waarderen en deze plaatsen binnen het salarisgebouw. Je raakt bekend met het ZFWS en hoe je het beste om kunt gaan met visies van anderen m.b.t. de functies.

 • Verwerf inzicht in functiewaardering en de effecten daarvan op anderen.
 • Verken het Zuidema Functiewaarderingssysteem en pas deze toe in oefeningen.
 • Bouw een solide salarishuis met goed gewaardeerde functies

Voor wie?

Voor HR managers die de functiewaardering in eigen hand willen hebben en hier effectiever mee willen omgaan.

 • Deze training is uitermate geschikt voor iedere manager die regelmatig functies moet waarderen en hier effectiever in willen worden
 • Nieuwe managers die wegwijs moeten worden in het gebruikte functiewaarderingssysteem in het bedrijf
 • HR medewerkers/managers die een nieuw functiewaarderingssysteem moeten gaan invoeren in het bedrijf
 • Wil je met het gehele management gezamenlijk deze training volgen? Dat kan, hij is er bij uitstek geschikt voor! Bel of mail ons, dan stellen wij de training in overleg op maat samen.
 • Voor meer informatie, overleg over mogelijkheden en planning, neem contact met ons op!

Schrijf je in voor deze training