Onderhandelen voor ondernemingsraden

Leer als OR te onderhandelen, en daarbij oog te houden voor de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als geheel..

In het kort

 • Meer invloedrijk als ondernemingsraad
 • Krachtiger in je rol als onderhandelaar
 • Vaardig schakelen tussen adviseren en onderhandelen

Leer effectief onderhandelen

Adviseren en instemmen vergt meer dan een brief schrijven. Er komen vaardigheden bij kijken om zaken voor elkaar te krijgen. Voor een OR als (mede) belangenbehartiger van je collega’s komt daar onderhandelen bij kijken, mits je erin slaagt een onderhandelpositie te creëren.

Tijdens deze training nemen we daarom zowel adviseren als onderhandelen onder de loep. Zodat je als OR aan een advies zoveel gewicht mee kan geven, dat de werkgever er niet omheen kan om dit te volgen. Hoe een onderhandelpositie te creëren, met behulp van concrete voorstellen en steekhoudende argumenten.

We besteden niet alleen aandacht aan die eigen positie en belangen, maar juist ook veel aan die van de bestuurder (of andere onderhandelpartner), de tactieken die deze inzet en hoe je daarop kunt inspelen. En hoe om te gaan met diens karakter en de onderhandelstijl. Je krijgt tools om je goed voor te bereiden op de onderhandelingen. Dat alles met voor de OR herkenbare praktijksituaties.

Kenmerken van de training

 • Als uitgangspunt een 2-daagse training;
 • Afwisseling van beproefde theorie en vooral veel oefenen;
 • Je doet echte vaardigheden op om met de OR toe te passen.

Elementen van het programma

Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Slimmer een rol vervullen als OR

Je gaat leren hoe tijdens advies- en instemmingsprocessen een sterke onderhandelpositie te creëren.

Doeltreffend onderhandelen

Je ontdekt tactieken die je in staat stellen te onderhandelen en hoe dat effectief te doen.

Vaardig omgaan met belangentegenstellingen

Je leert de doelen en belangen van de andere partij (de bestuurder) in te schatten en daar slim mee om te gaan.

Resultaat: effectiever invloed uitoefenen als OR

Na het programma begrijp je hoe je gepast en effectief kunt schakelen tussen adviseren en onderhandelen. Je hebt scherp inzicht in dit proces, en je bent in staat de andere partij snel en accuraat in te schatten. Je boekt betere resultaten!

 • Ga beter om met weerstand en leer je ideeën beter te presenteren.
 • Meer grip op het advies- en onderhandelproces.
 • Vergroot je advies- en onderhandelvaardigheden.
 • Creëer effectief een onderhandelpositie.
 • Schat de positie en belangen van de ander juist in.

Voor wie?

Voor OR-teams en individuele leden die doeltreffend willen adviseren en onderhandelen.

 • Wanneer je onderkent dat de rol van de OR verder reikt dan louter de bestuurder te adviseren zoals geformuleerd in de WOR, dan is deze training beslist een aanrader. Je wilt je vaardigheid vergroten in het onderhandelen om meer invloed te krijgen op de besluitvorming.
 • Wil je met de gehele OR gezamenlijk deze training volgen? Dat kan, hij is er bij uitstek geschikt voor! Neem contact met ons op, dan stellen wij de training in overleg met de OR op maat samen.

Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.