Training Onderhandelen voor ondernemingsraden

Leer als OR te onderhandelen, en daarbij oog te houden voor de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als geheel. Want als OR heb je niet zomaar een onderhandelpositie. Je hebt wel rechten volgens de WOR, maar als (mede) belangenbehartiger van je collega’s komt meer bij kijken. Onderhandelen dus. En dat vergt vaardigheden ontwikkelen!

 • Meer invloedrijk als ondernemingsraad
 • Krachtiger in je rol als onderhandelaar
 • Vaardig schakelen tussen adviseren en onderhandelen

Voor OR-teams en individuele leden die doeltreffend willen adviseren en onderhandelen.

Leer effectief onderhandelen

Tijdens deze training nemen we zowel adviseren als onderhandelen onder de loep. Zodat je als OR aan een advies zoveel gewicht mee kan geven, dat de werkgever er niet omheen kan om dit te volgen. Een onderhandelpositie te creëren, met behulp van concrete voorstellen en steekhoudende argumenten.
We besteden niet alleen aandacht aan die eigen positie en belangen. Juist ook aan die van de bestuurder (of andere onderhandelpartner), de tactieken die deze inzet en hoe je daarop kunt inspelen. En hoe om te gaan met diens karakter en de onderhandelstijl.
Je krijgt tools om je goed voor te bereiden op de onderhandelingen. Dat alles met voor de OR herkenbare praktijksituaties.

Kenmerken van de training

 • Dit is een 2-daagse training;
 • Afwisseling van beproefde theorie en vooral veel oefenen;
 • Je doet echte vaardigheden op om met de OR toe te passen;
 • Je werkt met voor de OR herkenbare praktijksituaties.

Elementen van het programma

 • Slimmer een rol vervullen als OR
  Je gaat leren hoe tijdens advies- en instemmingsprocessen een sterke onderhandelpositie te creëren.
 • Doeltreffend onderhandelen
  Je ontdekt tactieken die je in staat stellen te onderhandelen en hoe dat effectief te doen.
 • Vaardig omgaan met belangentegenstellingen
  Je leert de doelen en belangen van de andere partij (de bestuurder) in te schatten en daar slim mee om te gaan.

Resultaat: effectiever invloed uitoefenen als OR

Na het programma begrijp je hoe je gepast en effectief kunt schakelen tussen adviseren en onderhandelen. Je hebt scherp inzicht in dit proces, en je bent in staat de andere partij snel en accuraat in te schatten. Je boekt betere resultaten!

 • Ga beter om met weerstand en leer je ideeën beter te presenteren.
 • Meer grip op het advies- en onderhandelproces.
 • Vergroot je advies- en onderhandelvaardigheden.
 • Creëer effectief een onderhandelpositie.
 • Schat de positie en belangen van de ander juist in.

“Ik dacht dat ik kon onderhandelen. Nou, laat ik zeggen dat ik veel heb bijgeleerd!” – DB-lid OR overheid
“Heel fijn, zowel tools en modellen als praktische oefeningen. Heel leerzaam!” – OR-lid financiële instelling

Voor wie?

 • Je onderkent dat de rol van de OR verder reikt dan zoals geformuleerd in de WOR
 • Je wilt je vaardigheid vergroten in het onderhandelen om meer invloed te krijgen op de besluitvorming.
 • Wil je met de gehele OR gezamenlijk deze training volgen? Dat kan, hij is er bij uitstek geschikt voor! Neem contact met ons op, dan stellen wij de training in overleg met de OR op maat samen.

Data en inschrijven

Je kunt je hieronder inschrijven. Check de verschillende data waarop de training start!
Meer informatie over onze andere OR-trainingen vind je hier

Schrijf je in voor deze training

Praktische informatie

Het tarief voor deze training is 775,00 (excl. BTW);
Dit is een 2-daagse training;
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen (exclusief overnachting);
Locatie: Leusden of nabije omgeving.
Meer rendement uit deze training? Laat er een maatwerkprogramma van maken voor de gehele OR!