Managen van medezeggenschap – voor directie en HR management

Hoe kun je als management de medezeggenschap structureren en vormgeven? En hoe kun je optimaal gebruik maken en profijt hebben van medezeggenschap? Leer dat in deze training.

 • Effectief samenwerken met de ondernemingsraad
 • Stimuleer een actieve en constructieve houding van de ondernemingsraad

‘Managen van medezeggenschap’ is er speciaal voor directie, MT of HR als je meer sturing wilt geven aan medezeggenschap

Effectief gebruikmaken van medezeggenschap

Input van de OR kan nuttig zijn bij de besluitvorming van management. In deze training gaan we in op hoe je een actieve en constructieve houding van de OR kunt aanmoedigen. Zodat de OR bruikbare input geeft, en niet alleen commentaar.
We bespreken hoe je juist gebruik kunt maken van de rechten en plichten van de OR; hoe kun je op een praktische wijze omgaan met de WOR? Verder komt aan de orde het creëren van een cultuur van vertrouwen.

Kenmerken van de training

 • Dit is een 1-daagse training;
 • Niet alleen theorie maar ook analyseren van praktijksituaties;
 • Veel tools om samenwerking met de OR vorm te geven en het proces van medezeggenschap te structureren.

Elementen van het programma

 • Gepaste medezeggenschap vormgeven – Wat voor manier van werken van én met de OR past het beste bij jouw organisatie? Je verkent hoe je vorm en richting geeft aan jouw ondernemingsraad.
 • Benut de OR optimaal – Je ontdekt hoe je directe en indirecte participatie kunt stimuleren en hoe je de inspraak op besluitvorming het beste kunt benutten.
 • Effectief samenwerken – Boor de aanwezige kennis in je organisatie aan door draagvlak te creëren voor jouw ideeën.

Het resultaat: effectief samenwerken met de ondernemingsraad

Na het programma heb je een scherp inzicht in het verloop van het besluitvormingsproces en de rol die de ondernemingsraad daar in speelt. Je begrijpt hoe je medezeggenschap kunt aanmoedigen en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken. Je boekt betere resultaten!

 • Weet hoe je de medezeggenschap kunt inrichten en vormgeven.
 • Organiseer effectief inspraak binnen jouw organisatie.
 • Benut de ondernemingsraad optimaal in het besluitvormingsproces.
 • Behaal betere resultaten door draagvlak en input van medewerkers te benutten.

“Wat een stimulerende dag! Aan de hand van voorbeelden van innovatie en leiderschap in de medezeggenschap kunnen wij aan de slag!” – MT dienstverlenende organisatie
“Fijn dat het geen theoretische dag was. De discussies en oplossingen sloten echt aan op onze situatie.– bestuurder en HR-manager zorginstelling

De training ‘Managen van medezeggenschap’ is geschikt voor ieder directielid of lid van het (HR) management dat meer sturing wil geven aan medezeggenschap in de breedste zin van het woord. Je wilt beter begrijpen hoe je effectief gebruik kunt maken van de ondernemingsraad en hoe je inspraak en participatie kunt stimuleren om performance binnen je organisatie te verbeteren.

Inschrijven

Je kunt je hieronder inschrijven.

Meer informatie over onze andere OR-trainingen vind je hier

Schrijf je in voor deze training

Praktische informatie

Het tarief voor deze training is 375,00 (excl. BTW);
Dit is een 1-daagse training van 2 dagdelen;
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen;
Locatie: Leusden of nabije omgeving;
Deze training is ook uitstekend om met het MT gezamenlijk te volgen!
Plan deze training (deels) samen met de OR om te komen tot effectieve afspraken.