Managen van Medezeggenschap – voor directie en HR management

Leer hoe je optimaal gebruik kunt maken van medezeggenschap om betere resultaten te halen binnen jouw organisatie.

In het kort

 • Effectief samenwerken met de ondernemingsraad
 • Stimuleer een actieve en constructieve houding van de ondernemingsraad

Effectief gebruikmaken van medezeggenschap

Hoe kun je als management de medezeggenschap structureren en vormgeven? Je wilt profijt hebben van medezeggenschap. Hoe doe je dat? We gaan in op het bevorderen van organisatieontwikkeling met behulp van inspraak en participatie, en we bespreken hoe je een actieve en constructieve houding van de ondernemingsraad kunt aanmoedigen.

Tijdens de training leer je hoe je als management input van het personeel gebruikt bij de besluitvorming. We bespreken hoe je gebruik kunt maken van de rechten en plichten van de ondernemingsraad; hoe kun je op een praktische wijze omgaan met de Wet op de Ondernemingsraden? Verder komt aan de orde het creëren van een cultuur van vertrouwen.

Het is een stimulerende dag waarbij voorbeelden van innovatie en leiderschap in de medezeggenschap centraal staan. Oplossingen en discussies zullen aansluiten op jouw situatie.

Kenmerken van de training

 • Dit is een 1-daagse training;
 • Niet alleen theorie maar ook analyseren van praktijksituaties;
 • Veel tools om samenwerking met de OR vorm te geven en het proces van medezeggenschap te structureren.

Elementen van het programma

Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Gepaste OR vormgeven

Welke OR werkwijze en structuur is geschikt voor jouw organisatie? Je verkent hoe je vorm en richting geeft aan jouw ondernemingsraad.

Benut de OR optimaal

Je ontdekt hoe je directe en indirecte participatie kunt stimuleren en hoe je de inspraak op besluitvorming het beste kunt benutten.

Effectief samenwerken

Boor de aanwezige kennis in je organisatie aan door draagvlak te creëren voor jouw ideeën.

Het resultaat: effectief samenwerken met de ondernemingsraad

Na het programma heb je een scherp inzicht in het verloop van het besluitvormingsproces en de rol die de ondernemingsraad daar in speelt. Je begrijpt hoe je medezeggenschap kunt aanmoedigen en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken. Je boekt betere resultaten!

 • Weet hoe je de medezeggenschap kunt inrichten en vormgeven.
 • Organiseer effectief inspraak binnen jouw organisatie.
 • Benut de ondernemingsraad optimaal in het besluitvormingsproces.
 • Behaal betere resultaten door draagvlak en input van medewerkers te benutten.

De training ‘Managen van medezeggenschap’ is er speciaal voor leden van directie, management of HR die meer sturing willen geven aan medezeggenschap

De training ‘Managen van medezeggenschap’ is geschikt voor ieder directielid of lid van het (HR) management dat meer sturing wil geven aan medezeggenschap in de breedste zin van het woord. Je wilt beter begrijpen hoe je effectief gebruik kunt maken van de ondernemingsraad en hoe je inspraak en participatie kunt stimuleren om performance binnen je organisatie te verbeteren.

Data en inschrijven

Je kunt deze training volgen op de volgende data:

 1. Woensdag 12 januari
 2. Maandag 7 maart
 3. Vrijdag 6 mei
 4. Woensdag 29 juni
 5. Dinsdag 30 augustus
 6. Woensdag 19 oktober
 7. Maandag 5 december

Binnenkort kun je je online inschrijven. Je kunt je belangstelling alvast wel doorgeven: neem contact met ons op, ook voor meer informatie.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.