Beoordeling en beloning

Leer om de medewerkers die aan je managementinspanning zijn toevertrouwd een objectieve beoordeling en beloning te geven, voor een stimulans op hun inzet en prestatie.

In het kort

 • Systematischer volgen en beoordelen van de medewerkers
 • Effectiever feedback geven
 • Doeltreffend samenwerken
 • Beloningsbeslissingen beter onderbouwen

Begrijp het hoe en waarom van het beoordelingssysteem

Opzet en invoering (voor HR manager en directie)

Samenhang met competentiemanagement

Verzamelen en bijhouden van informatie

Beoordelingsronde

Interpreteren en beoordelen

Beoordelingsgesprek voeren

Beloningsbeslissing voorbereiden en nemen

Organisatie afstemming

Afwegen van de verschillen tussen beoordelaars binnen een organisatie

Voorkomen van verrassingen

Tijdens deze eendaagse training staan management en leidinggeven centraal. Door mensen goed feedback te geven, te beoordelen en een passende beloning geven, ontstaat een sfeer van de schouders eronder en verder bouwen. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en zullen vaker grotere inspanningen leveren als zij voelen dat daar een beloning tegenover staat. In de training is daarom veel aandacht voor leiderschapsstijl, feedback geven en gespreksvoering, maar ook het voorkomen van beoordelingsfouten. 

De oefeningen zijn voor deel afgeleid van de Inzicht in Invloed trainingen van Bureau Zuidema, maar gericht op het proces van de managementcyclus. Systematisch en consistent handelen in beslissingen en feedback geven op prestatie en competenties staan centraal in deze training.

Kenmerken van de training

 • Als uitgangspunt 2 dagdelen training;
 • Combinatie van bewezen theorie en veel oefenen;
 • In deze training word je écht uitgedaagd om jouw vaardigheden in beoordelingsbeslissingen verder te ontwikkelen.

Elementen van het programma

Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Nut en noodzaak van beoordelings- en functioneringsgesprekken

We kijken naar de verschillende stappen in de jaarlijkse managementcyclus en hoe je die efficiënt en effectief kunt toepassen.

Opstellen van een beoordeling

Waar baseer je je beoordeling op. Hoe gebruik je functieprofielen en competentieprofielen daarbij. Hoe zorg je dat je de goede informatie gebruikt en hoe zit het met de afstemming met anderen in de organisatie. Zoals bij elk onderdeel wordt de theorie kort gehouden en de oefeningen helpen je om je de methodiek eigen te maken.

Beoordelingsgesprek

Hoe zorg je dat het juiste beeld overkomt bij de medewerker die je beoordeelt, en past deze toe in allerlei praktijkgerichte oefeningen. De gesprekstechnieken worden geoefend met elkaar. Bij een in company training maken we gebruik van een trainingsacteur.

Beloningsbeslissing

De beoordeling is van belang voor het presteren en de loopbaanontwikkeling van de medewerker. Ook de beloning is bij de meeste werkgevers afhankelijk van de beoordeling. Theorie en praktijk worden in een oefening aan elkaar gekoppeld.

Het resultaat voor jou: Goede beoordeling en tevreden medewerkers

Bij deze training verwerf je inzicht in je eigen beoordelingsgedrag en leer je hoe je op een effectieve manier feedback met betrekking tot het functioneren van je medewerker kunt overbrengen. Je raakt vertrouwd met de beoordelingscyclus en hoe je die moet uitvoeren binnen je organisatie.

 • Verwerf inzicht in de invloed van de feedback die je geeft in de beoordelingscyclus en de effecten daarvan op je medewerker.
 • Bouw aan je teamprestaties door de goede beoordelingen.
 • Draag je boodschap op een manier over dat het de juiste prikkel geeft.
 • Werk met meer rust en vertrouwen aan de voorbereiding van je beoordelingsgesprekken.
 • Ga beter om met weerstand en leer je beoordeling beter te presenteren.

Voor wie?

Voor (HR) managers die nog niet vertrouwd zijn met beoordelingsgesprekken of een nieuw beoordelingssysteem moeten opzetten, of effectiever willen omgaan met competentie management.

 • Deze training is uitermate geschikt voor iedere manager die regelmatig medewerkers moet beoordelen op hun prestaties en hier effectiever in willen worden
 • Nieuwe managers die wegwijs moeten worden in het gebruikte beoordelingssysteem in het bedrijf
 • HR medewerkers/managers die een nieuw beoordelingssysteem moeten gaan invoeren in het bedrijf
 • Wil je met het gehele management gezamenlijk deze training volgen? Dat kan, hij is er bij uitstek geschikt voor! Neem contact met ons op, dan stellen wij de training in overleg op maat samen.
 • Neem ook voor de inschrijving en verdere informatie contact met ons op!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.