Leid het OR-team!

De laatste jaren hebben diverse voorzitters onze training Leid het OR-team gevolgd. Sommigen alleen, anderen samen met de vicevoorzitter of (ambtelijk) secretaris. Steeds draaide het om effectief sturing geven aan de OR. Hier een greep uit reacties tijdens en na de training.

Meer invloed op de effectiviteit van de OR

  • ‘Grappig: ik wilde vooral technieken leren. Uiteindelijk draait het voorzitten zeker ook om communicatieve vaardigheden. Daar heb ik heel wat van bijgeleerd!’ – voorzitter OR financiële instelling
  • ‘Leiding geven zonder de baas te zijn, dat is onze uitdaging. We leerden om gezamenlijkheid te creëren met een gedeelde visie. Verrassend hoeveel richting dat geeft. De kikkers springen nu niet meer zo gauw uit de kruiwagen!’ – leden dagelijks bestuur ziekenhuis
  • ‘Voorzitten draait ook om voorbereiden. Een vergadering leiden gaat veel effectiever als we voorafgaand aan vergaderingen gerichte voorbereidingsvragen stellen. Aan commissies of individuele leden. Zonder dit proces te regisseren zouden onze vergaderingen veel minder opleveren’. – voorzitter en ambtelijk secretaris overheidsinstelling
  • ‘Wat goed, deze opzet. De eerste dag kregen we diverse zaken aangereikt: theorie en vooral veel tools. We oefenden aan de hand van herkenbare praktijksituaties, ook van onze eigen OR. Vervolgens was er een tussenperiode van een maand, waarin we konden oefenen en wat uitproberen. Ieder nam zo ervaringen mee naar de tweede dag. Heel nuttig zo!’ – voorzitter en secretaris IT-bedrijf
  • ‘Dat had ik eerder moeten doen, deze training. Toen ik voorzitter werd wilde ik het eerst een jaartje aankijken. Nu moet ik alsnog proberen lijn te brengen in het OR-werk. Dat gaat misschien meer energie vergen dan nodig, want er zijn al aardig wat gewoontes ingeslopen. Maar goed, tijdens de training heb ik een concreet werkplan gemaakt, gericht op hoe ik het OR-team verder ga aansturen. Het hielp enorm om hierbij ervaringen met andere voorzitters en DB-leden te delen. Echt een aanrader!’ – voorzitter industriële onderneming
  • ‘Deze training heeft me het nodige geleerd, maar ik moet nog wel aan de bak. Want eigenwijze leden laten zich niet gemakkelijk onderbreken. Alleen maar in het algemeen vragen om iedereen aan bod te laten komen werkt niet, zo heb ik geleerd. Ik moet dus zelf aan de bak om leden aan te spreken. Eerst in de vergadering, eventueel ook daarbuiten. Gelukkig heb ik geleerd hoe ik dat fair maar duidelijk kan doen.’ – voorzitter gemeentelijke OR
  • ‘Wat goed dat we dit als DB samen hebben gedaan. Als ambtelijk secretaris zie je natuurlijk wel het nodige, maar je moet het toch samen met de voorzitter en secretaris doen. Voor mij was al wel duidelijk dat er meer bij komt kijken dan alleen effectief vergaderen: hoe we het gehele werk van de OR efficiënt kunnen organiseren en regisseren, dat hebben we nu samen scherper op het netvlies. We merken al dat de vergaderingen soepeler beginnen te verlopen. Nu volhouden om de ingeslagen koers vol te houden. Een vervolgdag op maat zou misschien geen gek idee zijn.’ – ambtelijk secretaris zorginstelling

Ook voor jou?

Ben je voorzitter of DB-lid, en merk je dat er meer nodig is dan het leiden van de vergadering alleen? Wil je graag meer lijn brengen in het geheel? Of je net nieuw bent in je rol of al enige tijd ervaring hebt opgedaan, deze training is geschikt voor iedereen die het OR-team en de leden op een effectieve manier willen aansturen. Je leert meer uit de leden, de OR én jezelf te halen.

Deze training is bij uitstek geschikt om samen met het gehele DB volgen. Neem contact met ons op, dan stellen wij de training in overleg met jullie op maat samen.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk