Een inspirerende training!

Donderdag 10 maart verzorgden we een inspirerende dag voor de diverse OC’s van een groot ziekenhuis. Speciaal voor deze dag ontwikkelden we inspirerende workshops. Een impressie.

Hoe zorg je voor een interessante dag, waarbij er naast ruimte om elkaar te ontmoeten, ook een interessant en divers aanbod voor de verschillende leden is? Deze vraag kregen we van het ondersteunende medezeggenschapsbureau van een groot ziekenhuis. Speciaal voor de leden van de Onderdeelcommissies (OC’s) van de OR organiseren zij voor hen zo’n dag. Dat betekent dat we van geëigende paden afwijken: geen standaardprogramma voor een team of een thematraining. Maar juist op maat gemaakte workshops.


Voorbeeld van op maat gemaakte workshops
We verzorgden onder andere drie op maat gemaakte workshops:
·         De OC en reorganisatie. Met aandacht voor het adviesrecht en eventuele instemmingsaspecten. Welke rol heeft de OC, en wanneer ligt het op het bordje van de OR? Pro-activiteit: het ‘lezen’ van signalen zijn van een ophanden zijnde reorganisatie. Betrokken worden of betrokken zijn. Aandacht voor cultuuraspecten. Niet alleen theorie, maar ook aan de slag met een casus.
·         Arbo: wat kan, mag en moet een OC daarmee? Zicht op de rol van OR en OC bij arbo-vraagstukken. De belangrijkste bevoegdheden o.b.v. de ARBO-wet en de WOR. Toepassing aan de hand van een casus over ongewenst gedrag.
·         Veranderprocessen en verandermanagement. Tijdens deze workshop kregen de leden tools om naast het ‘wat’ van de plannen, ook te kijken naar het hoe: hoe veranderprocessen verlopen. En waarom deze vaak zo moeizaam verlopen. De ‘strijd’ tussen top-down en bottom-up ontworpen veranderprocessen. Verschillende perspectieven en persoonlijke voorkeuren daarbij. Do’s en don’ts voor de praktijk, relevant binnen de eigen situatie. En het adviesrecht o.b.v. de WOR biedt mogelijkheden!
 
En naast deze specifieke workshops verzorgden we er ook een, gericht op een bondige inleiding op de WOR. Zo kwamen nieuwe en ervaren leden aan hun trekken: er viel wat te kiezen!

Maatwerk is puzzelen

In elke situatie zijn er nét weer andere omstandigheden. Die specifieke context maakt dat trainingen en workshops ook nét weer anders vorm en inhoud krijgen. En dat is leuk! Want hoe mooi is het om bruikbare, in de praktijk toepasbare kennis en inzichten aan te reiken.

Wat kan de OR of het ambtelijk secretariaat zelf?

Lang niet alles hoeft door een trainer geboden te worden. Leden van de OR of ambtelijk secretarissen of medewerkers van het ondersteunende medezeggenschapsbureau kunnen (delen van) workshops verzorgen. Bij de intake maken we daar afspraken over.

Trainers en adviseurs van Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap (ZPM)

In onze praktijk komen we regelmatig specifieke vragen tegen. Gelukkig maar, want elke situatie is anders. Stel je voor dat we elke situatie op dezelfde manier benaderen! Dus wil je aandacht voor de context van jouw organisatie: vraag ons om mee te denken!

Meer weten over onze aanpak? Kennismaken? Lukt het niet ‘live’, dan toch zeker online! Bel of mail ons: tel. 033 434 58 00 | info@zuidemapm.nl | https://zuidemapm.nl


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk