Functiewaardering ZFWS®

Het Zuidema Functiewaarderingssysteem ZFWS® is erkend door de vakorganisaties. Het munt uit in gebruiksgemak en in doorzichtigheid. Het is bedoeld voor het personeelsmanagement van ondernemingen, branchebureaus en (semi)overheidsorganisaties.
ZFWS® is ontstaan in 1963 en ontwikkelt voortdurend mee met de eisen en wensen van de gebruikers. ZFWS® gooit hoge ogen bij zowel vakbonden en ondernemingsraden als bij werkgevers. Vooral de transparante methodiek, de concurrerende kosten-baten verhouding en het gedegen implementatietraject vinden ze positief.
Functiewaardering draagt bij aan een goede invulling van het personeelsbeleid. Het maakt beloningsverhoudingen binnen de organisatie doorzichtig.

Het ZFWS® is een analytisch systeem dat op kenmerken punten scoort. Op basis van de functie-inhoud waardeert de adviseur de functies op zes kenmerken:

  • Kennis
  • Bewegingsvaardigheid
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Functionele en directieverantwoordelijkheid
  • Direct en functioneel leidinggeven
  • Contact

Aanvullend op deze punten wordt gewaardeerd of er sprake is van bezwarende werkomstandigheden (inconveniënten). ZFWS scoort inconveniënten op de standaard gezichtspunten: tillen van zware elementen, houding, geluid, luchtverontreiniging en ongevalsrisico.

De totaalscore bepaalt de plaats van de functie in de rangorde.

Invoering en onderhoud van het ZFWS® is webbased. Daardoor is de waardering direct beschikbaar voor de opdrachtgever. Het levert naast veel inzicht ook een belangrijke (tijds)besparing op.

Gecertificeerde gebruikers kunnen in eigen beheer functiewaarderingsacties uitvoeren. Opdrachtgevers hebben de waarderingsgegevens direct ter beschikking en kunnen naar eigen wens overzichten genereren.

ZFWS® geeft duidelijk inzicht in de functieopbouw van de organisatie en ondersteunt het proces van organisatie- en functieverandering. Aan de hand van de door de gebruiker van ZFWS® ingebrachte informatie kan Zuidema Personeelsmanagement bv gewenste salarisanalyses uitvoeren en de interne beloningsverhoudingen toetsen op marktconformiteit.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.