Personeelsmanagement en functiewaardering

Personeelsmanagement gaat over werven, selecteren, inzetten, ontwikkelen, loopbaanontwikkeling en ontslag van medewerkers. Ook toekomstig loon, het pensioen, valt daaronder. Voor alles zijn specifieke instrumenten, die op elkaar afgestemd een belangrijke sleutel van het succes van een organisatie vormen. ZPM is gespecialiseerd in het effectief maken van het functiehuis en het salarishuis. Wij gebruiken functiewaardering om het functiehuis evenwichtig op te bouwen. Het salarishuis ontwikkelen we met marktconforme salarissen voor de functiegroepen in het functiehuis. Daarnaast bieden wij ook advies met betrekking tot arbeidsvoorwaarden.

Functiehuis en salarishuis

Een functiehuis moet net als een woonhuis, goed voelen voor de bewoners. Daarom zijn functies die we beschrijven ook afgestemd op de behoefte van management en medewerkers. Duidelijke doelen, resultaatgebieden en hoofdtaken, benodigde competenties en key performance indicatoren, compact beschreven, die samen passen bij een goede sturing van de prestaties en de loopbanen in de context van het bedrijf.

Functieprofileren is een vaardigheid die aan te leren is.

Functiebeschrijvingen zijn vaak een ondergeschoven kind in bedrijven, terwijl de medewerkers er veel houvast aan hebben en managers er goed op kunnen sturen. Bij de loopbaan-. functionerings- en beoordelingsgesprekken vormen ze de onmisbare basis en duidelijkheid van de wederzijdse verwachtingen.

Vaak besteden opdrachtgevers de beschrijving uit, of laten zich begeleiden om zelf consequente kwaliteit te maken. Wij hebben goede ervaringen met organieke functieprofielen die wat schetsmatiger zijn. Dit is sneller te maken. Doordat er met minder details wordt gewerkt, zijn er minder persoonsgerichte functies nodig.

Wij organiseren ook trainingen om te leren hoe je functieprofielen opzet. In de functieprofielen is ruimte voor competentieprofielen. Als competenties gestructureerd profileert, vormen ze goed materiaal voor competentiemanagement. Dat is onmisbaar bij werving, coaching en ontwikkeling en zeker bij loopbaanstappen.

Onderhoud van belang

Bij reorganisaties zijn functiebeschrijvingen die niet meer actueel zijn, vaak een bron van misverstanden. Onderhoud is daarom echt belangrijk, ook om aan te geven of een functie in de nieuwe omstandigheden wel of niet een passende functie is voor iemand die in een vergelijkbare functie in de oude omstandigheden werkte. En functiewaardering is daarbij vaak juridisch een belangrijke afweging bij belangentegenstellingen.

Zuidema Functiewaarderings-systeem ZFWS®

Ons functiewaarderingssysteem ZFWS® is in veel branches toegepast en heeft erkenning gekregen van de vakbonden. Door de analytische benadering, levert het betrouwbare uitkomsten.

Nut bij ontslag

Ontslagprocedures lopen beter, als het functiehuis op orde is. Daarnaast moet je als werkgever ook de goede instrumenten hebben om het ontslag goed te laten verlopen. Belangrijk daarbij is ook de communicatie met de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Met beide elementen heeft ZPM zeer veel ervaring opgebouwd.

ZPM werkt samen met andere adviseurs die gespecialiseerd zijn in zaken zoals outplacement vraagstukken en testen voor competentiemanagement.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.