Waarom goede communicatie écht belangrijk is

Waarom goede communicatie écht belangrijk is

Ook wanneer je veel verstand van zaken hebt, levert je expertise en kennis je niet altijd op wat je zou willen. Voor een effectieve samenwerking is meer nodig dan dat. Goede communicatie is de basis voor goede resultaten en een succesvolle samenwerking. Goede communicatie helpt je zaken voor elkaar te krijgen.

Verrassend onderzoek

De capaciteit om te communiceren draagt voor het overgrote deel bij aan je succes in werk en privéleven. Een onderzoek van Carnegie Institute of Technology ondersteunt deze stelling. Het toont aan dat 85% van iemands succes behaald wordt door effectieve communicatie, onderhandelen en leiderschap. Slechts 15% van het succes heeft te maken heeft met kennis en technische vaardigheden.

Werkelijk resultaat boeken

De Amerikaanse zakenman Warren Buffet zei het jaren geleden al: ‘zonder goede communicatieve skills zal je mensen nooit kunnen overtuigen om jou te volgen, ook al kun jij verder kijken dan de berg en zij niet.’

Daadwerkelijk invloed uitoefenen gaat over de kunst om anderen mee te nemen naar jouw doel. In de basis gaat het over positieve interactie. Niet in de eerste plaats met je opvattingen en voorstellen, maar met je gedrag en je manier van communiceren. En dat is goed nieuws – je kunt jezelf namelijk verschillende communicatiestijlen eigen maken. Juist ook voor de OR. Je moet er wel bij stilstaan, want doorgaans ligt de focus op de inhoud: standpunten en opvattingen.

Inzicht in communicatiestijlen  

Om effectief te kunnen communiceren en daarmee invloedrijker te worden, heb je eerst inzicht nodig in je eigen gedrag. Hoe kom je over op anderen en hoe kun je dit veranderen? Dat geldt voor de individuele leden, maar ook voor de OR als groep. Zodra je flexibeler inspeelt op situaties en gesprekspartners en verschillende communicatiestijlen in kan zetten, heb je meer invloed. En heb je dus meer impact en kans op resultaat.

Iedereen kan leren communiceren

Iedereen kan een heldere mening vormen, die beargumenteren, anderen erbij betrekken en inspireren er wat mee te doen. Goed communiceren kun je leren. In welke mate jij jouw invloed gebruikt is aan jou. En aan het OR-team.

Positieve invloed

Bij ZPM zien we invloed uitoefenen niet als macht uitoefenen of manipuleren, maar juist als iets positiefs. Wij gaan erbij uit van praktische skills die je kunt leren in een training.  Het gaat om positieve invloed: communicatie en gedrag dat je inzet om situaties naar jouw hand te zetten. En zonder daarmee de relatie met je gesprekspartner onder druk te zetten.

Ga aan de slag!

Wil je succesvol aan jouw communicatie werken om meer invloed uit te oefenen? Dat kan met onze trainingen! Werk samen met je OR-team onder leiding van onze ervaren trainers actief aan je skills. Krijg alvast meer beeld via deze beschrijving of vraag ons om concrete maatwerkvoorstellen!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk