Strategische thema’s voor de ondernemingsraad

Strategische thema’s voor de OR

Wil je als OR een rol spelen bij ontwikkelingen binnen de organisatie? Ga dan eerst na welke langetermijnontwikkelingen spelen. Wil je als OR proactief zijn? Juist strategische onderwerpen vragen om een proactieve aanpak en een vroegtijdige betrokkenheid. Lees hier actuele strategische onderwerpen en de mogelijke rol van de OR daarbij.

Strategische ontwikkelingen: afwachten of proactief betrokken zijn?

Krappe arbeidsmarkt

Veel organisaties kunnen al enige tijd niet of maar nauwelijks de vacatures vervullen. Er is binnen veel sectoren in Nederland een grote personeelsschaarste. Dat heeft gevolgen voor het organiseren van het werk, maar ook voor de werknemers. Het onderwerp staat hoog op de agenda van veel organisaties. ‘Binden en boeien’ speelt als nooit tevoren een grote rol. Wat kan de OR? Onderzoek de knelpunten en mogelijkheden binnen de organisatie en ga in gesprek hierover. Niet alleen tijdens de OV, maar ook daarbuiten. Doe zo mogelijk voorstellen. Eventueel ook voor aanpassing van het aanstellingsbeleid (art. 27.1e WOR).

Continuïteit van de onderneming

Covid, inflatie, hoge energieprijzen: zie hier enkele ontwikkelingen met mogelijk grote gevolgen. De continuïteit van de onderneming kan onder druk komen te staan. Als het te laat is (surseance, dreigend faillissement), heeft de OR geen sterke positie. Maar voor die tijd is het goed om actief te vragen naar de stand van zaken. En door te vragen naar bijvoorbeeld doorstartscenario’s of verkenningen voor fusie of overname. Beter voorbereid dan verrast!

Digitalisering en robotisering

Speelt binnen jouw organisatie digitalisering en robotisering echt? Met mogelijk stevige impact op het werk en de werkgelegenheid? Dan is dit bij uitstek een strategisch onderwerp om je mee bezig te houden. Gaan er bepaalde banen verdwijnen, of ontstaan er nieuwe functies? De invoering van nieuwe ICT-systemen met gevolgen voor het werk en de werkgelegenheid is adviesplichtig (art. 25.1k WOR). Een goede reden om te vragen naar aanstaande ontwikkelingen, en afspraken te maken over de rol van de OR op weg daarnaartoe.

Diversiteit en gelijke behandeling

Diversiteit is een actueel thema. Wellicht ook in jouw organisatie. Ook al bedoelen diverse wetten en regels om discriminatie en ongelijke behandeling tegen te gaan, in de praktijk valt dat niet mee. Staat dit onderwerp nu of binnenkort op de beleidsagenda? Zoek als OR naar praktische mogelijkheden om het verschil te maken. Vanaf de werkvloer heb je meer zicht op wat er nodig is. Want alleen beleid en regels zullen waarschijnlijk onvoldoende zijn.

Hoge energieprijzen

De afgelopen jaren zijn de energieprijzen fors verhoogd. Voor veel organisaties zijn de hogere rekeningen een forse last. Stel je daarom op de hoogte hoe het staat met het energieverbruik. Maar ook of de budgetten onder druk zijn komen te staan. Want afslanken of zelfs sluiting kan het gevolg zijn. Vraag in de OV naar de actuele stand van zaken, en of er (adviesplichtige) besluiten in voorbereiding zijn die de organisatie raken. Als OR kun je ook voorstellen doen, als je ziet dat er nog veel verbeterd kan worden.

En nu?

Als OR kun je invloed hebben op lange termijn onderwerpen. Al was het maar door tijdig op de hoogte te zijn. Ruim er tijd voor in tijdens een training. Zorg dat je geen belangrijke ontwikkelingen mist; kom op tijd in actie. Dat maakt het werk in de OR interessanter en de OR zelf invloedrijker!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk