OR en COVID – thuiswerken: plicht of recht?

In een serie artikelen met handreikingen bij het omgaan met de COVID-pandemie gaat het dit keer over thuiswerken. Hier komt heel wat bij kijken, voor werkgevers, werknemers en dus ook voor de ondernemingsraad. Afspraken rondom thuiswerken: plicht of recht? Waar op te letten?

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Het is de oproep van het kabinet, primair aan werkgevers, om reisbewegingen en samenkomsten te beperken. In het afgelopen jaar heeft het thuiswerken een enorme vlucht genomen en zijn er veel ervaringen mee opgedaan. Toch staat thuiswerken onder druk: diverse bedrijven zetten hun personeel onder druk om toch op het werk te komen. Dit speelt vooral op kantoren.  Al met al is het een goed idee om er goede afspraken te maken.

Is thuiswerken eigenlijk een recht?

Kort gezegd: nee. Een werknemer kan thuiswerken niet als recht opeisen. Hier heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak in een kort geding over gedaan. Toch is het goed om te beseffen dat een werkgever ook niet elk verzoek ongemotiveerd terzijde kan schuiven.

Overheid geeft richtlijnen

Goed om te weten: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handreiking ‘Algemene criteria thuiswerken’ opgesteld. Die geldt niet als wetgevend voorschrift, maar is ook niet vrijblijvend. Want de Inspectie SZW kan handhaven als de werkplek niet voldoet aan de corona-maatregelen. Probeer er eerst in onderling overleg uit te komen over vermijden van onveilige werksituaties, die niet in lijn zijn met de coronamaatregelen. Maar mochten deze situaties dan toch blijven bestaan, is het mogelijk bij de Inspectie SZW aan te kloppen.

Meer informatie? Download de handreiking.

Thuiswerkplicht?

Er is veel te doen over de regeringsmaatregelen. Een grote groep mensen houdt zich er aan, een andere grote groep heeft toenemende weerstand. Ook over verplicht thuiswerken duurt de discussie voort. Ook binnen regering en Tweede Kamer is hier discussie over. Vooralsnog beperkt men zich tot dringende aanbevelingen; de regering is huiverig om ver te gaan met de lockdown. Dus we moeten het doen met ‘in goed overleg’ komen tot oplossingen. Dus binnen bedrijven en organisaties moet men met elkaar in gesprek over de beste maatregelen. Veel directies en ondernemingsraden zoeken naar handreikingen om hun weg hierin te vinden.

Regelingen en vergoedingen voor thuiswerk  

Veel organisaties hebben de reiskostenvergoedingen aangepast, zolang als er thuisgewerkt en niet of minder gereisd wordt. Daar kunnen thuiswerkregelingen voor in de plaats komen. Lang niet overal is dit goed geregeld. In een volgend artikel lees je meer over de diverse regelingen die mogelijk zijn. [1]

Er komt het nodige bij kijken om al het werk COVID-proof te maken. Zeker ook om daarbij oog te hebben voor de belangen van werkgever én werknemer. Dikwijls is het maatwerk, dus ook voor de OR. Wij kunnen goed hierbij helpen. Vraag de adviseurs van ZPM om advies!


[1] Kijk ook op onze website voor eerdere artikelen in deze serie.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk