Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje – maar hoe regel je dat?

Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee hebben gedaan. De vraag is: hoe regel je dat goed, voor zowel organisatie als medewerkers? En waar op te letten als ondernemingsraad?

Thuiswerken vasthouden

Uit het onderzoek, medio juli op Rijksoverheid.nl gepubliceerd, blijkt dat door corona veel bedrijven in sneltreinvaart werk hebben gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld (van 52% naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85% naar 96%). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van 83% naar 86%).
Veel van deze maatregelen zijn geboren uit noodzaak, door corona. Maar ook na corona zetten bedrijven verder in op thuiswerken. Uit eerder onderzoek blijkt dat medewerkers door thuiswerken productiever zijn en meer ruimte hebben om werk en privé te combineren.

Werkgevers investeren door in thuiswerken

Werkgevers willen, ondanks het versoepelde thuiswerkadvies, daarom komend jaar thuiswerken nog beter faciliteren, zodat werknemers minder op reis hoeven. Enkele bevindingen:

  • 45% van de tien werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online vergaderen.
  • 41% wil dat voor thuiswerken.
  • 40% wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel.
  • 32% geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen.
  • 26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden.

Voordelen voor organisatie en medewerkers

Wanneer afspraken deels online kunnen scheelt dat veel reistijd. Dat bespaart op tijd en dus geld, en levert bovendien de medewerker meer vrijheid en grip op de werk-privé balans op. Dit uit zich ook in hoge cijfers bij medewerkertevredenheidsonderzoeken.  

In een eerder artikel (Thuiswerken: hoe regel je dat?) beschreven we hoe thuiswerkregelingen binnen organisaties uit te werken. Er komt toch aardig wat bij kijken, daarom boden we handreikingen. We somden aspecten op die geregeld kunnen of moeten worden, zoals:

  • Tegemoetkomingen in de kosten voor thuiswerken
  • Gebruik van werkmiddelen (computer/laptop, monitor)
  • Geschikt meubilair (bureaustoel e.d.)
  • Beveiliging van apparatuur en software
  • Werktijden.

(Lees het artikel voor het gehele overzicht en tips!)

Neem initiatief

Weliswaar is de werkgever verantwoordelijk voor een goede werksituatie en -plek, en ook voor een goede thuiswerkregeling, je kunt natuurlijk een handje helpen. Kijk niet alleen naar wat er allemaal mogelijkis, maar ook wat wenselijk en passend is. Doe als ondernemingsraad huiswerk: laat je inspireren, maar ga ook in gesprek. Verken wat kan, voordat je met uitgewerkte initiatiefvoorstellen komt. Het gaat om zowel inhoudelijke onderbouwing als de kunst van het lobbyen en invloed uitoefenen.

Er komt het nodige bij kijken om passende thuiswerkregelingen te maken. Zeker ook om daarbij oog te hebben voor de belangen van werkgever én werknemer. Dikwijls is het maatwerk. Dat is bij uitstek onze specialiteit. Vraag de adviseurs van ZPM om advies!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk