Oefenen met een acteur

Oefenen met een acteur

Wat een leuke training was dat! Het kader was ‘effectief invloed uitoefenen en onderhandelen’. De leden van een ondernemingsraad wilden zich hierin verder ontwikkelen. Het sluitstuk van de training was het oefenen met de hulp van een acteur. Je had erbij moeten zijn!

Invloed volgens Zuidema©

Waar ging de training over? Allereerst inzicht in de wisselwerking in gedrag. Tussen leden onderling en tussen leden en de bestuurder. Met als doel effectievere communicatie, beter omgaan met weerstand, met minder moeite doelen bereiken. Allemaal elementen uit de training ‘De invloedrijke OR’. (zie ook https://zpm.nl/trainingen/medezeggenschap/de-invloedrijke-or/ ).

Onderhandelen voor ondernemingsraden

Een ander onderdeel van de training ging over onderhandelen. Met elementen uit de training ‘Onderhandelen voor ondernemingsraden’ (zie ook https://zpm.nl/trainingen/medezeggenschap/onderhandelen-voor-ondernemingsraden/  ). Denk bijvoorbeeld aan onderhandelpositie herkennen en creëren, omgaan met belangentegenstellingen, fases in onderhandelen hanteren en tactieken gebruiken. Alles gericht op effectief en vaardig onderhandelen.

Theorie en veel oefenen

Na korte blokjes theorie gingen de leden steeds aan de slag om de materie te verkennen. En ermee te oefenen. Het gaat tenslotte om vaardigheden: erover praten is interessant, ermee oefenen is beter! Ook al is het niet ‘echt’, er komen toch steeds leerpunten naar voren.

‘Ik houd niet van rollenspellen’

Soms hoor ik van OR-leden dat ze geen rollenspellen willen doen tijdens een training. Ik ben er achter gekomen dat dit vaak te maken heeft met beoordelen: of iemand het wel of niet ‘goed’ doet. Daarom werkt onze aanpak wel zo prettig: niet beoordelen, maar vooral kijken naar effecten. Bijvoorbeeld ‘als je dit (…) zegt, dan roept dat bij mij dat (…) op’. Of ‘deze manier van vragen stellen komt aanvallend over’, en dergelijke.

De kers op de taart

De laatste middag is ingeruimd voor oefenen met de inzet van een acteur. Samen met de OR selecteren we geschikte, oefenbare onderhandelsituaties. Vervolgens aan de slag: stukje oefenen, time-out, feedback, nog een stukje oefenen, feedback enzovoort. Al heel snel ontstaat een levendige dynamiek. ‘Je lijkt sprekend op onze bestuurder!’ krijgt de acteur te horen. ‘Oh, nou snap ik waarom ik/wij steeds vast loop/lopen.’
De tijd vliegt, voor je er erg in hebt is de middag bijna voorbij. Een goed teken! (met dank aan Carolien Zimmermann)

Toepassen in de praktijk

Aan het einde blikken we kort terug, en bespreken hoe het geleerde in de praktijk toe te passen. Net als het voornemen om bij belangrijke kwesties niet alleen ‘het wat’ (de inhoud) voor te bereiden, maar juist ook ‘het hoe’ (de aanpak). En in speciale situaties die ook met de inzet van een acteur voor te bereiden.

Acteurscollectief

Wij werken samen met een zeer goed ingevoerd acteurscollectief. De acteurs hebben aan enkele woorden genoeg om zich in te leven. Zij zijn ook heel goed in staat om feedback te geven met de terminologie van Invloed volgens Zuidema©. En vooral: niet beoordelen, maar feedback op de effecten die de ander oproept. Waar nodig passen ze hun tegenspel aan; en minstens zo belangrijk: ze geven tips om het nóg effectiever aan te pakken. Zo wordt de training echt zinvol én leuk!

Interesse in de mogelijkheden voor workshops en trainingen met de inzet van acteurs? Vraag het ons!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk