Invloed in de OR – invloed als vaardigheid

Deel 1 – Invloed uitoefenen als vaardigheid

De ondernemingsraad heeft diverse bronnen en middelen om invloed uit te oefenen. De WOR geeft een bepaalde mate van macht; daarnaast zijn er ook andere manieren om doelen te bereiken.

In een serie artikelen gaan we in op mogelijkheden om invloed uit te oefenen via communicatie en gedrag. Ofwel: de kunst van het invloed uitoefenen.

Herken je dit: je hebt als ondernemingsraad een nota opgesteld, waaruit duidelijk blijkt dat een bepaald voornemen een te groot risico vormt. Toch wuiven de bestuurder en MT-leden de bezwaren weg en nemen zij de argumenten van de OR niet serieus. Hoe oefen je dan invloed uit op het management?

Dat u een briljant idee mag hebben en niemand ervan kunt overtuigen,’ luidt een oude Roemeense vloek.

Focus op de inhoud, of…?

Veel ondernemingsraden focussen op de inhoud. Als zij met argumenten komen en daarop weerstand krijgen, benadrukken ze nog sterker die inhoud: ze gaan argumenten herhalen of met nog meer argumenten komen. Zij hebben immers veel kennis en goede argumenten, waarmee ze de gesprekspartner denken over te halen. Echter: meer hiervan helpt niet altijd. Ook de bestuurder heeft redenen en argumenten. Op deze manier ga je tegen elkaar aan ‘duwen’ en dit werkt juist averechts.

Invloed uitoefenen is een vaardigheid

Wanneer je als OR de nadruk legt op wat je ergens van vindt, dan levert dat vragen op, of opmerkingen, meningen, commentaren, tegenvoorstellen. Het is de kunst om daar op een effectieve wijze mee om te gaan. Macht alleen is dan niet voldoende. Het gaat dan ook om effectief communiceren.
We onderscheiden verschillende vormen van effectief communiceren: aan de ene kant stevig zijn door overtuigingskracht en assertiviteit; aan de andere kant de andere mee krijgen door uitnodigend of enthousiast te zijn.

Invloed via communicatie en gedrag

Hoe moet je het dan wel aanpakken? Niet als eerste met te gaan staan op je juridische rechten, of te gaan dreigen met eventuele machtsmiddelen. Dat kan altijd nog, als noodgreep. Effectiever is op zoek te gaan naar manieren als aanvulling op de inhoud. Dus tactieken ontwikkelen, naast de voorstellen en argumenten. In het volgende deel van de serie artikelen gaan we in op de kunst van effectief overtuigen.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk