Invloed in de OR – deel 2: effectief overtuigen

Deel 2 Effectief overtuigen

De ondernemingsraad heeft diverse bronnen en middelen om invloed uit te oefenen. De WOR geeft een bepaalde mate van macht; daarnaast zijn er ook andere manieren om doelen te bereiken.
In een serie artikelen gaan we in op mogelijkheden om invloed uit te oefenen via communicatie en gedrag. Ofwel: de kunst van het invloed uitoefenen.

In het eerste artikel in deze serie las je dat meer van hetzelfde niet altijd helpt. Meer nadruk op de inhoud, met nog meer argumenten en herhaling van zetten, levert eerder weerstand op, ook al denk je gelijk te hebben. Ook de bestuurder heeft redenen en argumenten. Op den duur ga je tegen elkaar aan ‘duwen’ en dit werkt juist averechts.

Effectief overtuigen

Wanneer je als OR de nadruk legt op de inhoud, dan kan dat dus discussie opleveren. Zolang je met elkaar wilt verkennen wat de beste oplossing is, dan werkt dat prima.
Effectief overtuigen gaat het beste door 1. concrete en haalbare voorstellen te doen; 2. door het gebruik van logische en rationele argumenten om het standpunt neer te zetten en te verdedigen. Dat klinkt gemakkelijker dat het is.
Concrete en haalbare voorstellen doen lukt meestal wel; de kneep zit hem in de onderbouwing. Een bestuurder raakt niet gauw overtuigd door argumenten die er alleen voor de OR toe doen. De kunst is om ondersteuning te zoeken in voor de ander relevante argumenten. Dat betekent dat je als OR je moet verplaatsen in wat voor de directie belangrijk is en er toe doet.

Een ander aspect van de kunst van het overtuigen is het om kort en bondig te blijven. Dus juist niet uitputten in een veelheid van argumenten. Want raar maar waar: dat maakt de onderbouwing juist zwakker. Het woordgebruik en non-verbaal gedrag helpen daarbij om overtuigend te zijn; uitweiden en al te veel franje maken het juist zwakker. Het is dus de kunst om alleen de sterkste argumenten te benoemen. Of in ieder geval niet teveel tegelijk. Leer van slimme debatteerders: die wachten net zo lang tot ze het zwakste argument onderuit kunnen halen.
Te veel argumenten is ook om een andere reden niet effectief: je kunt overkomen als een zeur, of een drammer. Zelfs als de argumenten valide zijn en belangrijk voor de OR, dan nog kan het als te veel van het goede overkomen.

Tips voor de praktijk

  • Houd voorstellen en argumenten in evenwicht: zonder onderbouwing komt het over als een losse flodder; andersom komt (veel) argumenteren zonder concrete voorstellen over als zeuren.
  • Wees niet bang voor debat: reageer op wat de ander inbrengt.
  • Bereid je voor op tegenwerpingen.
  • Stel geen vragen als je eigen een stelling of voorstel in wilt brengen. Of bereid je op zijn minst voor op wat voor antwoord je wilt krijgen. En reageer vervolgens op het antwoord.
  • Verdedig je eigen standpunt energiek en weerleg zwakke, onware of irrelevante argumenten van de ander.
  • Pas je voorstel aan als de ander met goede tegenargumenten komt.

In het volgende deel van de serie artikelen gaan we in op de kunst van stevig en assertief zijn in de communicatie.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk