Invloed in de OR – deel 3: duidelijk positie innemen

Invloed in de OR – deel 3: Duidelijk positie innemen

In een serie artikelen gaan we in op mogelijkheden om invloed uit te oefenen via communicatie en gedrag. Ofwel: de kunst van het invloed uitoefenen.

In het eerste en tweede artikel in deze serie las je dat de macht van de WOR niet voldoende is, en dat het de kunst is om effectief te overtuigen. In dit artikel voegen we daar een vaardigheid aan toe.

Duidelijk positie innemen

Herken je dit: in de overlegvergadering kom je er niet ‘doorheen’: de bestuurder pareert de punten van de OR. Er ontstaat discussie, er worden argumenten uitgewisseld, maar veel resultaat levert het niet op.

De natuurlijke gewoonte van een OR in overleg met de bestuurder is om inhoudelijk in gesprek te gaan. Maar wat te doen wanneer je als OR duidelijk weet wat je wel en niet wilt? Stop dan met discussiëren. Juist als de ander het niet met je eens is. Want hoe meer je argumenteert, onderbouwt, hoe meer je discussie oproept. De bestuurder – of andere gesprekspartner – zal altijd ingaan op argumenten en die eventueel willen weerleggen. Het wordt tijd om een lijn te trekken, grenzen aan te geven, stellig te zijn.

Stevig en assertief

Er zijn verschillende manieren om duidelijk te zijn. Toch vinden veel OR-leden het spannend om verwachtingen, normen en grenzen van de OR in gesprek met de bestuurder aan te geven. Hoe doe je dat dan?

Effectief positie innemen

 • Wees duidelijk en gebruik korte zinnen om aan te geven wat je/de OR wil.
 • Bereid je voor om het initiatief te nemen en vast te houden.
 • Vermijd het gebruik van afzwakkende uitdrukkingen, zoals ‘ik hoop’, ‘misschien’, ‘soms’, ‘eventueel’.
 • Straal ook non-verbaal uit wat je wil; niet alleen de woordvoerder, het hele team.
 • Bereid je voor op tegenwerpingen; herhaal eventueel wat je gezegd heb.
 • Leg niet uit waarom je verwachtingen, normen en grenzen aangeeft: dat roept mogelijk weer discussie op.

Geweldloze communicatie

Als je de volgende tips in acht neemt, hoef je niet bang te zijn dat je de relatie schaadt.

 • Reageer positief over punten waar je tevreden over bent: ‘Wat wij goed van je vinden, is…’, ‘Wij waarderen…’, ‘Wat fijn dat we hier nu afspraken over kunnen maken’.
 • Draai er niet omheen als de lijn van de OR helder is: ‘Wij verwachten van je, dat…’, ‘Wij willen niet dat je…’, ‘Onze voorwaarden hierover zijn heel duidelijk: …’.
 • Wees assertief, maar niet agressief.
 • Toon begrip voor de positie van de ander, zonder per se je punt af te zwakken.
 • Formuleer realistische en voor de ander haalbare verwachtingen.
 • Maak onderscheid tussen de persoon en de zaak waar het over gaat.
 • Pas op met dreigen, ook al biedt de WOR die mogelijkheid. Het is een uiterste redmiddel.

Conclusie

Stevig en assertief zijn in de communicatie helpt om doelen te bereiken. Je brengt de ander op de hoogte van de normen, waarden en oordelen van de OR. Je maakt behoeften, voorwaarden en prioriteiten kenbaar.

In het volgende deel van de serie artikelen gaan we in op de kunst van mensen meekrijgen en doelen bereiken door gericht vragen te stellen.


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk