Harmonisatie arbeidsvoorwaarden? Wijziging functiewaarderingssysteem? OR aan zet!

Twee zaken met overeenkomstige kenmerken: 1. na een fusie of bedrijfsovername is er dikwijls behoefte om tot één pakket arbeidsvoorwaarden te komen, het zogeheten harmoniseren; 2. het belonings- of functiewaarderingssysteem wordt opnieuw ingericht. De aanleiding kan verschillen, maar de effecten zijn soortgelijk. En in beide gevallen is de OR aan zet.

Voorbeeld 1: na fusie/bedrijfsovername wil de directie de arbeidsvoorwaarden op één lijn brengen. De salarisgroepen zijn te verschillend, sluiten niet op elkaar aan. Ook andere secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen verschillen nogal. Harmonisatie is het motto om tot gelijkschakeling te komen.

Voorbeeld 2: een organisatie kent een systeem van functies waarbij de deze en de daarbij behorende salarissen staan beschreven. Recent zijn er enkele functies toegevoegd. Er wordt gesproken over functies in andere schalen te zetten. Feitelijk wil men het systeem van het waarderen van functies herinrichten.

Rol van de OR

Wijziging van het functiewaarderingssysteem

Een fusie of bedrijfsovername kan ook leiden tot een systematische wijziging van de samenhang van salarisgroepen. Zo’n wijziging van het systeem (de onderlinge rangorde van functies en de daaraan gekoppelde salaristabellen) noemen we ook wel een wijziging van het functiewaarderingssysteem. Een dergelijke wijziging van het systeem is volgens WOR-artikel 27.1c instemmingsplichtig. Het kan best complex zijn om dat als OR te beoordelen en tot een afgewogen oordeel te komen.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Naast aanpassingen aan het functiehuis kunnen ook regelingen aangepast worden. Denk aan diverse personele regelingen zoals in het ‘personeelshandboek’ zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: de werktijdenregeling, de vakantieregeling, regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het verzuim- en re-integratiebeleid, het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid of het opleidingsbeleid. De bestuurder heeft instemming van de OR nodig om deze regelingen op één lijn te krijgen. Dit volgt uit WOR-artikel 27. Overigens kun je als OR ook initiatief nemen met voorstellen en het heft in eigen hand nemen.

Adviesrecht  

Let op: wanneer de bestuurder de organisatiestructuur wil wijzigen, of bevoegdheden anders wil verdelen, nieuwe technologische voorzieningen wil invoeren of bijvoorbeeld de werklocatie wil wijzigen, is doorgaans het adviesrecht van toepassing. Volgens artikel 25 WOR moet de bestuurder eerst de OR om advies vragen voordat belangrijke besluiten doorgevoerd kunnen worden.

Vergis je niet, schakel deskundig advies in.

Wat te doen?

Je leest nogal eens tips hoe als OR te werk te gaan bij harmonisatie arbeidsvoorwaarden of wijziging van het functiewaarderingssysteem. In alle eerlijkheid zeggen wij: vergis je niet, schakel deskundig advies in. Je kunt je flink vertillen aan deze ingewikkelde materie. Wanneer vakbonden geen rol spelen hierbij, zoek elders een deskundige.

ZPM heeft deze deskundigheid in huis: Jeroen de Waal is expert functiewaardering en beloningsmanagement. Hij wordt doorgaans ingehuurd door directie en HR, maar treedt ook regelmatig op voor een second opinion voor de ondernemingsraad. In dit artikel gaat het te ver om daar gedetailleerd op in te gaan. Daarom ons dringende advies: neem contact met ons op wanneer harmonisatie arbeidsvoorwaarden of wijziging van het belonings- of functiewaarderingssysteem speelt of gaat spelen bij jou in de organisatie. Eerst vrijblijvend kennismaken en mogelijkheden verkennen kost niets! Meer weten? Bel of mail ons gerust: tel. 033 434 58 00 | info@zpm.nl | https://zpm.nl


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk