Een gezonde werkplek – méér dan alleen maar thuis gaan werken!

Thuiswerken heeft als eerste reden het vermijden van te drukke werkplekken. Preventie dus. Maar hoe gezond is de thuiswerkplek? Lees hier waar je zeker op moet letten!

Bij het mogelijk maken en regelen van thuiswerken gaat het om meer dan alleen thuis gaan werken. Veel werknemers hebben het afgelopen jaar al ervaren. Wat is er nodig om op een goede, gezonde en veilige manier thuis te werken?

Leren van ervaringen

Heeft het bedrijf of de OR al de opgedane ervaringen van collega’s geïnventariseerd? Er is veel ervaring opgedaan in het land. Ook bonden en arbodienst kunnen ervaringen delen. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Gezond thuiswerken: waar op te letten?

Balans werk-privé – onderzoekers van TU Delft en TU Eindhoven hebben aangetoond: gezondheidsklachten van thuiswerkers zijn niet alleen fysiek. Bijna een kwart (24%) van de mensen die verplicht thuiswerken ervaart een zwaardere werkdruk en heeft het gevoel nooit vrij te zijn. Bijna een derde (27%) voelt zich niet of minder nuttig. Aan de andere kant: ruim driekwart (78%) van de thuiswerkers is enthousiast over thuiswerken.

Heldere afspraken – uiteindelijk gaat het om heldere afspraken maken: wanneer wordt er wel en niet gewerkt. Ook vrije tijd mag afgebakend!

Sociale aspecten van het werk – voor de meeste werknemers gaat werk niet alleen maar om de taak die uitgevoerd moet worden (in ruil voor een salaris): werk biedt ook sociale contacten, evenals kansen voor ontplooiing en ontwikkeling. Waar scholieren en studenten door de lockdown hun groepsgenoten missen, geldt dat ook voor werknemers. Daarom geldt voor zowel werkgever als werknemer: zorg dat er voldoende binding blijft bestaan tussen collega’s. Een wekelijkse standup is niet genoeg, zeker niet als die voornamelijk taakgericht is. Online vrijmibo’s kunnen leuk zijn, maar zijn nog steeds onvoldoende voor werknemers die echte aandacht nodig hebben.

Gezonde werkplek – heb je je al gerealiseerd dat de werkgever ook (mede)verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden bij thuiswerken? Juist omdat het inmiddels niet meer gaat om een korte overbruggingsperiode heeft de kwaliteit van de werkplek thuis aandacht nodig.

Leidinggeven is ook aandacht hebben – juist in tijden van corona worstelen leidinggevenden met hun rol. Contact is nodig om te kunnen leiding geven, coachen en beoordelen. Andersom hebben werknemers ook leiding nodig, ook al vinden ze soms van niet. Afhankelijk van de persoon kan het meer of minder gaan om aandacht, richting geven, coachen, feedback. Gezonde werkomstandigheden gaan ook over een gezonde cultuur en verhoudingen.

Gezonde portemonnee – voor de werknemer is het ook belangrijk dat er aandacht is voor het kostenaspect. De werknemer heeft weliswaar minder of geen reiskosten, maar maakt wel kosten thuis. Zie voor thuiswerkvergoedingen ook ons artikel thuiswerken: hoe regel je dat?

Hoe te zorgen voor compliance en diverse soorten veiligheid

Niet alleen de gezondheid van medewerkers is van belang. Er zijn ook andere aspecten die aandacht nodig hebben, zeker ook voor de werkgever. We sommen in het kort de belangrijkste op:

  • Fiscale aspecten – voor werkgever en werknemer;
  • Werkkostenregeling – wat kan wel en niet binnen de kaders van de regeling?
  • Veilig omgaan met informatie – zeker voor de organisatie is de beveiliging van apparatuur en software belangrijk, zeker bij werken met privacygevoelige informatie.

Wat komt er nog meer bij kijken?

Wij publiceren sinds 11 maart een serie artikelen met handreikingen voor het omgaan met de COVID-pandemie. In een eerder artikel gingen we al in op regelingen rondom thuiswerken; in een ander artikel gingen wij in op rechten en richtlijnen bij thuiswerken.

Er komt het nodige bij kijken om passende thuiswerkregelingen te maken. Zeker ook om daarbij oog te hebben voor de belangen van werkgever én werknemer. Dikwijls is het maatwerk. Dat is bij uitstek onze specialiteit. Vraag de adviseurs van ZPM om advies!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk