Medezeggenschap voor directie/HR

Medezeggenschap draait wat ons betreft niet zozeer om de OR maar om de hele organisatie. Het werken met een OR is weliswaar gestoeld op de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar die plaatsen wij niet centraal. Het draait wat ons betreft veel meer om wat je als directie en medewerkers met elkaar wilt met medezeggenschap.

Specifiek voor Zuidema Medezeggenschap is dat wij management én organisatie begeleiden bij het komen tot effectieve medezeggenschap en het omgaan met de OR.

Ons uitgangspunt is dat medezeggenschap waarde moet toevoegen, zowel vanuit het perspectief van de directie als van de OR. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de bedrijfscultuur, de stijl van leidinggeven, en reguliere overlegstijl en communicatie binnen het bedrijf.

Wij bieden zowel training en scholing als advies en begeleiding. Dit zijn onze trainingen:

Beide zijn zowel als open training als in-company te volgen.

Neem contact met ons op voor een passend aanbod!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.