Jeroen de Waal

Directeur/Senior consultant

Foto Jeroen de Waal

Sinds 1999 ben ik na functies in marketing management in het HR vak begonnen als consultant Werving en Selectie. In 2001 is ZPM opgericht en ben ik daar verder gegaan als adviseur beloningsmanagement. Vanaf 2015 ben ik tevens Directeur van ZPM.

Mijn aanpak is projectmatig, zowel vanuit de inhoud als vanuit het proces in HR en organisatie. De OR trainers van Bureau Zuidema zijn in 2015 opgenomen in Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap. Dat betekende een verdere intensivering van mijn contacten met hen en met de OR trainingen en MZ advieswerk. Veelal zijn mijn bijdragen aan een OR training vanuit arbeidsvoorwaardelijke dilemma’s en discussies. Steeds vaker komen partijen voor advies bij opzet van een AVR (arbeidsvoorwaardenregeling) in vervolg op het opzeggen van een cao of intensivering van het personeelshandboek.

Ik ben gedreven voor het geven van advies en structuur zodat mensen in hun werksituatie betere keuzes kunnen maken en meer tevredenheid halen uit hun rol in hun werkomgeving.

Als exploitant van het Zuidema Functiewaarderingssysteem ZFWS is functiewaardering en beloning mijn primaire aandachtsgebied. Oog voor loopbaanvraagstukken en competentieontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Contact mij via jeroendewaal@zpm.nl of jeroen.de.waal@zuidema.nl

“Jeroen heb ik leren kennen als een man die betrokken is bij de organisatie. Hij denkt goed mee met de organisatie waardoor zijn adviezen en functiewaardering to the point en waardevol zijn voor ons bedrijf.”

Henk van der Meer, Manager P&O Horticoop bv


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.